Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Moje kontaktní osoba
HENNLICH s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
CZ(CS)

Jaká opatření je třeba dodržet při montáži kluzných ložisek iglidur?Zalisování pouzder ložisek

Instalace

Kluzná ložiska iglidur jsou určená pro zalisování do děr. Po zalisování do otvoru H7 s doporučenou tolerancí se vnitřní průměr ložiska sám přizpůsobí. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajišťuje bezpečné zalisování ložiska. Tímto způsobem je rovněž zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu ložiska v pouzdru.
 
Otvor pro zalisování pouzdra by měl být vyroben s doporučenou tolerancí (H7), a to pro všechna kluzná pouzdra. Měl by být hladký se zkosenou hranou v rozmezí 20 až 30 stupňů. Kluzná pouzdra by měla být lisována plochým nástrojem. Použití středících nebo kalibračních čepů může vést k poškození kluzného pouzdra a vytvoření větší vůle.
Montážní pomůcka iglidur

Pomůcka pro zalisování kluzných ložisek iglidur

Kluzná ložiska iglidur jsou ložiska určená k zalisování, která jsou rozměrově nadměrná a zatlačená do pouzdra s tolerancí H7. Ne vždy proběhne zalisování na montážní lince pomocí vhodných nástrojů. Montážní pomůcka igus flexibilně a spolehlivě přijímá kluzná ložiska pro průměry hřídelí od 13–50 mm (PT-1350) a 6–20 mm (PT-0620), a dokonce umožňuje jednoduchou a rychlou montáž pomocí kladiva.

Objednat pomůcku pro zalisování


Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska Měření vnitřního průměru zalisovaného ložiska
Poloha měřicích rovin Obr. 1: polohy měricích linií (1, 2, 3 = měřicí linie)

Tolerance a systém měření

Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® jsou funkcí tloušťky materiálu a stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Základní pravidlo pro tloušťku stěny zní: Čím je stěna ložiska tlustší, tím větší musí být vůle.
 
Proto pro kluzná ložiska iglidur® existují různé třídy tolerancí. V těchto tolerancích mohou kluzná pouzdra iglidur® pracovat za povolených teplotních podmínek a s vlhkostí do 70% tak, jak je uvedeno v montážních doporučeních. V případě vyšší vlhkosti vzduchu nebo použití ložiska pod vodou je lepší upřednostnit materiály s nízkou absorpcí vlhkosti.
 
S pomocí bezplatné kalkulačky Fit společnosti igus můžete rychle a snadno vypočítat úpravy a tolerance podle normy ISO 286. Kromě toho jsou uvedeny maximální a minimální rozměry spolu s příslušným typem úpravy.
Přejít na kalkulačku Fit
 

Zkontrolujte, zda je ložisko správně usazené

Kluzná ložiska iglidur® jsou lisována do pouzder se standardním otvorem H7. Zalisování ložisko upevní v pouzdru. Konečného vnitřního průměru kluzného ložiska je dosaženo až po zalisování. Test velikosti ložiska se provádí, když je ložisko namontováno do otvoru s minimálním zadaným rozměrem; a to jak pomocí číselníkového, tak přípojného měřidla.
  • Správný kalibr musí lehce projít zalisovaným kluzným pouzdrem
  • V případě měření 3bodovou sondou musí vnitřní průměr ložiska ležet v předepsané toleranci na měřicí rovině (graf 1)

Příčiny rozměrových odchylek

Navzdory pečlivé výrobě a měření kluzných pouzder se mohou objevit odlišnosti, které vedou k otázkám, týkajících se rozměrů a tolerancí. Proto uvádíme seznam nejčastějších důvodů rozdílů. Ve většině případů lze s tímto pomocníkem příčiny rozdílů snadno najít:
  • Otvor nemá vhodně sraženou hranu. Při zalisování dojde k seškrábnutí materiálu kluzného pouzdra
  • Byl použit středící čep, čímž došlo ke zvětšení vnitřního průměru při lisování kluzného pouzdra
  • Otvor neodpovídá požadované specifikaci (obvykle H7)
  • Kluzné pouzdro bylo zalisováno do měkkého materiálu, který se během montáže kluzného pouzdra roztáhl 
  • Hřídel neodpovídá doporučeným tolerancím
  • Měření neprobíhá v rámci měřicích linií

Lepení

Lepení kluzných pouzder není běžně nutné. Pokud může předpětí vzniklé zalisováním zaniknout z důvodů vysokých teplot (relaxace), je doporučeno použití kluzných pouzder s vyšší teplotní odolností. Pokud je plánováno zajištění kluzného pouzdra lepením, jsou v každém případě nutné individální testy. Přenos uspokojivých výsledků do jiných případů není možný.

 

Obrábění

Kluzná ložiska iglidur se dodávají připravená k montáži. Rozsáhlá produktová řada umožňuje ve většině případů použít standardní rozměry. Pokud je, z nějakých důvodů, nezbytné dodatečné obrábění kluzného pouzdra, jsou v tabulce uvedeny standardní obráběcí hodnoty. Pokud je to možné, je třeba se vyhnout dodatečnému obrábění kluzných ploch. Výsledkem obrobení kluzných ploch bývá velmi často zvýšení rychlosti opotřebení. Výjimkou je například materiál iglidur  M250, který je velmi vhodný pro dodatečné obrábění. U ostatních kluzných ložisek iglidur mohou být vady obrobeného kluzného povrchu potlačeny mazáním během montáže.

 

Pokyny pro obrábění

PostupSoustruženíVrtáníFrézování
Materiál nástrojeSSSSSS
Posuv [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5až 0,5
Úhel hřbetu5 ... 1510 ... 12 
Upínací úhel0 ... 103 ... 5 
Řezná
rychlost [m/min]
200 ... 50050 ... 100až 1000Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH