Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Moje kontaktní osoba
HENNLICH s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
CZ(CS)

Zásady ochrany soukromí

Děkujeme za váš zájem o naši firmu a naše webové stránky. Ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí bereme velmi vážně. Níže bychom vás chtěli informovat o způsobu, jakým zacházíme s vašimi údaji. Odpovědná strana je:

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Kolín nad Rýnem
Tel.: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
E-mail: info@igus.de

Když využijete služeb společnosti igus®, včetně našich webových stránek nebo odeslání žádosti o práci, zpracujeme vaše osobní údaje.

Zpracování a shromažďování vašich osobních údajů probíhá důvěrně a výhradně za účelem, který vám sdělíme. Při zpracování vašich údajů se řídíme evropským Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a také ostatními platnými nařízeními o ochraně osobních údajů.

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na zpracování údajů prostřednictvím společnosti igus® GmbH. Pokud jde o zpracování údajů prostřednictvím našeho místního distributora, přečtěte si prosím jeho zásady ochrany osobních údajů na adrese: https://www.hennlich.com/gdpr.

1. Poskytování našich webových stránek

Při každé vaší návštěvě našich webových stránek shromažďujeme sérii obecných údajů a informací, včetně osobních údajů prostřednictvím našich systémů. V souborech protokolu našich webových stránek ukládáme následující údaje:

 • IP adresu (pokud možno v anonymizované, zkrácené podobě)
 • Datum a čas požadavku (časové razítko)
 • Podrobnosti požadavku a cílovou adresu (verzi protokolu, metodu HTTP, odkazující web, řetězec User Agent)
 • Název načteného souboru a velikost přenesených dat (je vyžadována URL, včetně řetězce dotazu a velikosti v bytech)
 • Informace o tom, zda bylo načtení úspěšné (stavový kód HTTP)
 • Web, z něhož požadavek přichází
 • Typ prohlížeče a použitou aplikaci
 • Operační systém a rozhraní
 • Jazyk a verzi softwaru prohlížeče

 
Při zpracování těchto údajů nečiníme žádné závěry ohledně vaší osoby. Neprobíhá žádné osobní hodnocení, hodnocení pro účely marketingu ani jakékoli sestavování profilů.
 
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) f) nařízení GDPR. Toto zpracování údajů je nezbytné čistě pro účely poskytování našich webových stránek a pro zajištění bezpečnosti a stability našich systémů. V tom spočívá náš oprávněný zájem. Bez tohoto zpracování údajů nelze naše webové stránky poskytovat, což znamená, že nemáte možnost vznést námitku.
 
Poté, co naše webové stránky opustíte a aktuální relace skončí, budou vaše údaje odstraněny. Vaše IP adresa bude odstraněna během 7 dní od konce vaší návštěvy.

2. Použití souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie se ukládají na vašem zařízení a poté jsou přenášeny na naše webové stránky. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jasnou identifikaci vašeho webového prohlížeče při opakované návštěvě.
 Nakládání se soubory cookie si můžete nakonfigurovat sami. Upravením nastavení prohlížeče můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Dříve uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. To se může stát i automaticky. Deaktivace souborů cookie na našich webových stránkách může mít za následek to, že nebudete moct naplno využívat všech funkcí našich webových stránek.
 
Podrobnější informace o souborech cookie najdete v našich zásadách souborů cookie.

3. Integrace ostatních služeb

3.1 Integrace služeb Google
Integrovali jsme uvedené služby poskytované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). V souvislosti s používáním těchto služeb může společnost Google zpracovávat vaše osobní údaje. V takovém případě je možné, že společnost Google může vaše osobní údaje přenést také na americký server. Společnost Google se zavazuje rámcově dodržovat štít EU-USA na ochranu soukromí. Další informace najdete na adrese https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Nemáme žádný vliv na to, jaké osobní údaje a společnost Google zpracovává a jakým způsobem tak činí. V souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?gl=de#infocollect) je možné zpracovávat následující typy osobních údajů:
 • Informace o tom, jaké aplikace, prohlížeče a zařízení používáte během přístupu ke službám Google.
 • Jedinečné identifikátory, typ a nastavení vašeho prohlížeče, typ a nastavení vašeho zařízení, operační systém, informace o použité mobilní síti (název poskytovatele, telefonní číslo, číslo verze aplikace).
 • Údaje o interakcích vašich aplikací, prohlížečů a zařízení se službami Google (např. IP adresy, hlášení pádů, aktivita systému a datum, čas a odkazující URL adresa vašeho požadavku).
 • Údaje o vaší aktivitě (např. hledané výrazy, zhlédnutá videa, reklamy a obsah, s nímž interagujete).
Další informace o tom, jak společnost Google používá data z webových stránek v rámci integrovaných služeb Google, najdete na adrese  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Více informací o účelu a rozsahu zpracování údajů společností Google a o vašich právech a možnostech najdete na adrese https://policies.google.com/privacy. Kromě toho navštivte také adresu https://safety.google/privacy/privacy-controls/, kde najdete informace o vašich možnostech ochrany soukromí.

3.1.1 Mapy Google
Používáme Mapy Google. Mapy Google jsou mapová služba, která usnadňuje vyhledávání míst uvedených na našich webových stránkách. Když používáte Mapy Google, mohou být data týkající se vašeho používání služby zpracovávána společností Google.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Pokud nebudete souhlasit s přenosem vašich údajů do databáze Google během používání našich webových stránek, máte možnost zcela deaktivovat službu Mapy Google. Za tímto účelem musíte deaktivovat Mapy Google v nastavení vašeho prohlížeče (viz zásady souborů cookie). To může mít za následek zablokování některých funkcí našich webových stránek.

Informace o certifikaci štítu na ochranu soukromí společnosti Fonticons a další poznámky týkající se zpracování údajů při používání služeb Google najdete v části „3.1 Integrace služeb Google“.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.

3.1.2. Google Web Fonts
Službu Google Web Fonts používáme proto, aby se náš obsah zobrazoval správně a byl vizuálně poutavý ve všech prohlížečích. Když přistupujete k našim webovým stránkám, načte váš prohlížeč webové fonty Google do vyrovnávací paměti, aby mohl řádně zobrazit texty a fonty. Váš prohlížeč během tohoto procesu naváže spojení se servery Google. Aby bylo možné toto spojení navázat, musí Google zpracovat vaši IP adresu. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, použije se místo toho jeden ze standardních fontů vašeho zařízení. Vaše údaje mohou být během tohoto procesu předány americkému serveru Google. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) f) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Pokud nebudete souhlasit s přenosem vašich údajů do databáze Google během používání našich webových stránek, máte možnost zcela deaktivovat službu Google Web Fonts. Za tímto účelem musíte deaktivovat JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete moct používat službu Google Web Fonts a váš prohlížeč místo toho použije standardní fonty.

Informace o certifikaci štítu na ochranu soukromí společnosti Google a další poznámky týkající se zpracování údajů při používání služeb Google najdete v části „3.1 Integrace služeb Google“.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.
 
3.2 Implementace ostatních služeb
3.2.1 Font Awesome
Naše webové stránky používají službu Font Awesome společnosti Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com) pro konzistentní zobrazování fontů. Když přistupujete k našim webovým stránkám, načte váš prohlížeč webové fonty Fonticons do vyrovnávací paměti, aby mohl řádně zobrazit texty a fonty. Váš prohlížeč během tohoto procesu naváže spojení se servery Google. Aby bylo možné toto spojení navázat, musí Fonticons zpracovat vaši IP adresu.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna. Pokud nebudete souhlasit s přenosem vašich údajů do databáze Fonticons během používání našich webových stránek, máte možnost zcela deaktivovat službu Font Awesome. Za tímto účelem musíte deaktivovat Font Awesome v nastavení vašeho prohlížeče. To bude mít za následek, že nebudete moct používat službu Font Awesome a váš prohlížeč místo toho použije standardní fonty.

Více informací najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Fonticons na adrese https://fontawesome.com/privacy.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.

3.2.2 Mouseflow
Naše webové stránky používají nástroj pro webovou analytiku Mouseflow, který poskytuje společnost Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Dánsko. Nástroj Mouseflow používáme pro účely analýzy využití našich webových stránek a také individuálních funkcí a nabídek za účelem optimalizace našich webových stránek.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Pokud nebudete souhlasit s přenosem vašich údajů do databáze Mouseflow během používání našich webových stránek, máte možnost zcela deaktivovat službu Mouseflow (viz zásady použití souborů cookie). Nástroj Mouseflow můžete navíc deaktivovat na adrese https://www.mouseflow.de/opt-out.
To může mít za následek zablokování některých funkcí našich webových stránek.

Další informace o podmínkách použití a zásadách ochrany soukromí společnosti Mouseflow najdete na adrese https://mouseflow.de/privacy/.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.

4. Kontakt

Máte k dispozici více možností, jak nás kontaktovat.

4.1 Rozsah zpracování údajů
Nabízíme vám více způsobů, jak nás na našich webových stránkách kontaktovat (e-mail, telefon, chat). Když využijete některou z těchto kontaktních cest, uložíme si veškeré poskytnuté osobní údaje (např. e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo nebo jakékoli jiné informace, které lze odvodit z obsahu vaší žádosti o kontakt).
 
4.2 Právní základ
Pokud vaše žádost o kontakt odkazuje na již existující smlouvu nebo má předsmluvní povahu, je právním základem čl. 6 (1) b) nařízení GDPR. Ve všech ostatních případech je právním základem čl. 6 (1) f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je zpracování vašich žádostí o kontakt.
 
4.3 Účel zpracování
Účelem zpracování údajů je vyřízení vaší žádosti o kontakt. Vaše údaje budou zpracovány výhradně za tímto účelem a nebudou předány žádným třetím stranám.
 
4.4 Doba uchovávání vašich údajů
Po dokončení zpracování vaší žádosti budou vaše údaje omezeny pro další zpracování. Vaše údaje budou odstraněny po uplynutí lhůt stanovených daňovými a obchodními zákony. Pro rezervační kupón činí tato lhůta 10 let, jak stanoví § 147 (1) německého fiskálního zákoníku (AO), a pro obchodní záznamy 6 let, jak stanoví § 257 (1) německého obchodního zákoníku (HGB).
 Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud ovšem své údaje neposkytnete, je možné, že nebudete moct použít všechny kontaktní možnosti.

5. Newsletter

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho bezplatného newsletteru.

5.1 Rozsah zpracování údajů
Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme následující údaje:
 • Název společnosti (nepovinné)
 • Jméno (nepovinné)
 • Příjmení (nepovinné)
 • Oslovení (nepovinné)
 • E-mailovou adresu
 • PSČ
 • Země
 • IP adresu použitého zařízení
 • Datum a čas požadavku
V rámci procesu registrace vás požádáme o souhlas se zpracováním. Registrace je zabezpečena takzvaným procesem dvojitého přihlášení. Naším cílem je ujistit se, zda zadaná e-mailová adresa skutečně patří vám. Po zadání požadovaných údajů dostanete automatický e-mail s aktivačním odkazem. Tento odkaz musíte potvrdit, pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru. Naše propagační e-maily používají sledovací pixely. Jedná se o miniaturní grafické prvky, které jsou vloženy do e-mailů odeslaných ve formátu HTML. Umožňují nám provádět statistickou analýzu souborů protokolu. Podle toho, kolik uživatelů si stáhlo sledovací pixel, zjistíme, kolik uživatelů si daný e-mail otevřelo. Tyto informace používáme k optimalizaci našich marketingových kampaní.

5.2 Právní základ
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci každého e-mailu.

5.3 Účel zpracování
Zpracování vašich údajů probíhá výhradně za účelem poskytování odběru newsletteru. Vaše údaje přenášíme v souladu se zákonem k našemu poskytovateli služby Hubspot. Další informace o zpracování údajů v rámci služby HubSpot najdete v příslušných zásadách ochrany soukromí na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

5.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše údaje máme uložené, dokud neodhlásíte odběr našeho newsletteru. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Bez poskytnutí vašich údajů ovšem není možné přihlásit se k odběru našeho newsletteru.

6. Poskytování informací o produktech

6.1 E-mail marketing ve vztahu k našemu newsletteru a stahování dokumentů
6.1.1 Rozsah zpracování údajů
Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo nám poskytnete osobní údaje potřebné ke stažení dokumentů (tento krok je nepovinný, stahování dokumentů je totiž možné i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů), zpracujeme vámi poskytnuté osobní údaje, abychom vám mohli e-mailem pravidelně zasílat informace o produktech, novinkách, veletrzích a událostech.
Naše propagační e-maily používají sledovací pixely. Jedná se o miniaturní grafické prvky, které jsou vloženy do e-mailů odeslaných ve formátu HTML. Umožňují nám provádět statistickou analýzu souborů protokolu. Podle toho, kolik uživatelů si stáhlo sledovací pixel, zjistíme, kolik uživatelů si daný e-mail otevřelo. Tyto informace používáme k optimalizaci našich marketingových kampaní.

6.1.2 Právní základ
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu na konci každého e-mailu nebo odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net.

6.1.3 Účel zpracování
Zpracování vašich údajů probíhá výhradně za účelem poskytování odběru newsletteru. Vaše údaje přenášíme v souladu se zákonem k našemu poskytovateli služby Hubspot. Další informace o zpracování údajů v rámci služby HubSpot najdete v příslušných zásadách ochrany soukromí na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

6.1.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše osobní údaje máme uložené, dokud neodeberete souhlas. Po jeho odebrání odstraníme všechny vaše osobní údaje, ledaže jste výslovně souhlasili s jejich zpracováním i pro další účely nebo ledaže máme zákonný důvod pro jejich uchovávání, který jsme vám sdělili.
 Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. V takovém případě vám ovšem nebudeme moct zasílat žádné informace o našich produktech a službách.

6.2 E-mail marketing ve vztahu k prodeji produktů
6.2.1 Rozsah zpracování údajů
Pokud jsme obdrželi vaše osobní údaje (jméno/příjmení, e-mailovou adresu) v rámci prodeje našich produktů a vy proti tomu nevznesete námitku, vyhrazujeme si právo pravidelně vám e-mailem zasílat informace o podobných produktech v souladu s § 7 (3) německého zákona o nekalé soutěži.
Naše propagační e-maily používají sledovací pixely. Jedná se o miniaturní grafické prvky, které jsou vloženy do e-mailů odeslaných ve formátu HTML. Umožňují nám provádět statistickou analýzu souborů protokolu. Podle toho, kolik uživatelů si stáhlo sledovací pixel, zjistíme, kolik uživatelů si daný e-mail otevřelo. Tyto informace používáme k optimalizaci našich marketingových kampaní.

6.2.2 Právní základ
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je kontaktovat naše zákazníky.
Právo vznést námitky
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. Můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net nebo pomocí odkazu v každém propagačním e-mailu.
Ukončíme veškeré zpracování vašich osobních údajů, ledaže můžeme buď prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování probíhá za účelem prosazování, výkonu nebo ochrany právních nároků.

6.2.3 Účel zpracování
Účelem zpracování je implementace marketingových opatření. Vaše údaje přenášíme v souladu se zákonem k našemu poskytovateli služby Hubspot. Další informace o zpracování údajů v rámci služby Hubspot najdete v příslušných zásadách ochrany soukromí na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
Kromě toho také vaše údaje přenášíme v souladu se zákonem k našemu poskytovateli služby Salesforce. Další informace o zpracování údajů v rámci služby Salesforce najdete na adrese https://www.salesforce.com/privacy/overview/.
 
6.2.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše osobní údaje máme uložené, dokud neodeberete souhlas. Po jeho odebrání odstraníme všechny vaše osobní údaje, ledaže jste výslovně souhlasili s jejich zpracováním i pro další účely nebo ledaže máme zákonný důvod pro jejich uchovávání, který jsme vám sdělili.
 Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. V takovém případě vám ovšem nebudeme moct zasílat žádné informace o našich produktech a službách.

6.3 Záruční certifikát
6.5.1 Rozsah zpracování
Online nástroje na našich webových stránkách vám dávají možnost požádat o záruční certifikát pro vaši konkrétní aplikaci. Za tímto účelem zpracováváme vaše osobní údaje (jméno a e-mailovou adresu).
 
6.3.2 Právní základ
Zpracování údajů v souvislosti s vytvořením vašeho certifikátu se zakládá na čl. 6 (1) b) nařízení GDPR, tj. jedná se o předsmluvní proces.
Právo vznést námitky
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. Můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net.
Ukončíme veškeré zpracování vašich osobních údajů, ledaže můžeme buď prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování probíhá za účelem prosazování, výkonu nebo ochrany právních nároků.

6.3.3 Účel zpracování
Účelem zpracování údajů je nabízet našim zákazníkům a zainteresovaným stranám záruční certifikáty. Pro správné přiřazení certifikátu a jeho odeslání je nutné zpracovat vaše údaje.
Vyhrazujeme si právo provádět v našem CRM softwaru Salesforce spárování na základě vámi poskytnutých údajů. Za tímto účelem přenášíme vaše údaje v souladu se zákonem k našemu poskytovateli služby Salesforce. Další informace o zpracování údajů v rámci služby Salesforce najdete na adrese https://www.salesforce.com/privacy/overview/.
 
6.3.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše osobní údaje máme uložené, dokud neodeberete souhlas. Po jeho odebrání odstraníme všechny vaše osobní údaje, ledaže jste výslovně souhlasili s jejich zpracováním i pro další účely nebo ledaže máme zákonný důvod pro jejich uchovávání, který jsme vám sdělili.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud nám ovšem neposkytnete své údaje, není možné vytvořit váš záruční certifikát a poslat vám jej.

7. Uživatelské průzkumy

Na našich webových stránkách provádíme uživatelské průzkumy. K těmto průzkumům používáme buď formulář zpětné vazby, nebo zpětnou vazbu získáváme na základě různého uživatelského chování, jako je zrušení procesu objednávky. Pokud se rozhodnete vyplnit formulář zpětné vazby, můžou k nám být přeneseny následující údaje (zadané vámi):

 • Název společnosti (nepovinné)
 • Oslovení (nepovinné)
 • Jméno (nepovinné)
 • Příjmení (nepovinné)
 • Adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, město, země) (nepovinné)
 • E-mailová adresa (nepovinné)
 • Telefonní číslo (nepovinné)
 • Jakékoli údaje zadané v rámci dotazníku
 • IP adresu použitého zařízení
 • Datum a čas požadavku


V závislosti na kontextu daného formuláře můžeme v určitých případech některé z údajů, které jsou výše uvedeny jako nepovinné, považovat za povinné, jestliže budou nutné pro další komunikaci.
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR. Vaše údaje zpracováváme výhradně za účelem vyhodnocení výsledků průzkumu a případné následné komunikace. Z tohoto důvodu předáváme vaše údaje našemu dílčímu zpracovateli Survicate.
Společnost Survicate, Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, Polsko, poskytuje služby vytváření a vyhodnocování průzkumů. Společnost Survicate nám pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů za účelem vylepšení našich webových stránek a dalších služeb. Další informace o zpracování vašich údajů v rámci služby Survicate najdete v příslušných zásadách ochrany soukromí na adrese: https://help.survicate.com/en/articles/3943207-terms-of-service-privacy-policy-gdpr-and-dpa.
Vyhrazujeme si právo provádět spárování mezi údaji poskytnutými v rámci průzkumů a naší zákaznickou databází Hubspot. Přiřazení vaší žádosti o kontakt k zákaznickému profilu nám umožňuje reagovat na vaše žádosti o kontakt efektivněji.

Právo vznést námitky
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. Můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net.
Ukončíme veškeré zpracování vašich osobních údajů, ledaže můžeme buď prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování probíhá za účelem prosazování, výkonu nebo ochrany právních nároků.

Výsledky každého průzkumu odstraníme, jakmile je přestaneme používat.

8. Zpracování dat při použití našeho online obchodu

8.1 Registrace
8.1.1 Rozsah zpracování údajů
Máte možnost vytvořit si na našich webových stránkách uživatelský účet. Zpracujeme veškeré osobní údaje přenesené během vytváření účtu. To, jaké konkrétní údaje se zpracovávají, lze zjistit z příslušného formuláře. Jako povinná označujeme pouze ta pole, která jsou naprosto nezbytná pro použití příslušné služby.
Po vyplnění formuláře dostanete na zadanou adresu registrační e-mail s odkazem na stránku s potvrzením, kde můžete proces registrace dokončit. Po registraci se můžete kdykoli přihlásit ke svému uživatelskému účtu zadáním e-mailové adresy a hesla.

8.1.2 Právní základ
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) a) nařízení GDPR.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a s účinností do budoucna odebrat svůj souhlas, aniž byste museli uvádět důvody. Stačí deaktivovat uživatelský účet.
V takovém případě již nebudete mít přístup k žádným funkcím našich webových stránek, které jsou určeny výhradně registrovaným uživatelům.

8.1.3 Účel zpracování
Vaše údaje zpracováváme za účelem správy vašeho uživatelského účtu. V případě potřeby předáme vaše údaje v zákonem povoleném rozsahu našim partnerským společnostem, je-li to nutné pro plnění smlouvy. Tyto společnosti jsou povinny dodržovat platná nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto společnosti mohou zejména zpracovávat údaje výhradně pro účely plnění úkolů, jimiž jsme je pověřili, a to pouze v souladu s našimi pokyny.

8.1.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše údaje máme uložené, dokud zůstane váš účet aktivován.
Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. V takovém případě ovšem není možné dokončit proces registrace.

8.2 Proces objednávky
8.2.1 Rozsah zpracování údajů
Na našich webových stránkách máte možnost provádět v online obchodě objednávky. Aby bylo možné tyto objednávky vyřizovat, musíme zpracovat údaje, které nám poskytnete v procesu objednávky (včetně jména, fakturační a doručovací adresy, e-mailové adresy, platebních informací). Tyto údaje použijeme ke zpracování vaší objednávky a případně ke komunikaci s vámi. 

8.2.2 Právní základ
Právním základem pro zpracování vašich údajů pro účely vyřizování objednávek je čl. 6 (1) b) nařízení GDPR. Zpracování vašich údajů je nezbytné pro vyřízení vaší objednávky.

8.2.3 Účel zpracování
Účelem zpracování je realizace kupních smluv uzavřených prostřednictvím našeho online obchodu a služeb zákaznické podpory. Kromě toho vaše osobní údaje používáme také k prosazování práv vyplývajících ze smluv, které jsme s vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít.

8.2.4 Doba uchovávání vašich údajů
Vaše údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Sem patří i iniciace smlouvy (předsmluvní právní vztah). Vaše údaje budou po uplynutí lhůt pro uchovávání v souladu s daňovými a obchodními zákony odstraněny. Pro účetní dokumenty činí tato lhůta 10 let, jak stanoví oddíl 147 (1) německého fiskálního zákoníku (AO), a pro obchodní dokumenty 6 let, jak stanoví oddíl 257 (1) německého obchodního zákoníku (HGB).
Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy.

9. Sociální média

Působíme na sociálních sítích a platformách (prezence na sociálních médiích). Na sociálních médiích pravidelně zveřejňujeme a sdílíme obsah, nabídky a doporučení produktů.
 
9.1 Rozsah zpracování
Při každé interakci na našich sociálních médiích dochází automaticky ke shromažďování vašich osobních údajů a jejich ukládání provozovateli příslušných sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a inzerce. Nelze vyloučit, že shromážděné údaje mohou být zpracovány také mimo Evropskou unii. To může mimo jiné znamenat, že je složitější vymáhat práva subjektů údajů. Na základě shromážděných dat jsou vytvářeny tzv. profily užívání, které využívají pseudonymy. Díky těmto profilům lze např. na sociální sítě a mimo ně umísťovat reklamy, které by mohly odpovídat vašim zájmům. Pro tyto účely jsou na vašem zařízení ukládány soubory cookie nebo podobné technologie, které zaznamenávají vaše uživatelské chování.
 
Obecně platí, že shromažďujeme veškerou komunikaci, obsah a ostatní informace, které s námi sdílíte během vaší návštěvy našich sociálních médií, např. když na našich sociálních médiích něco zveřejníte nebo nám pošlete soukromou zprávu. Pokud máte navíc na příslušné sociální síti účet, vidíme vaše veřejné informace, jako je uživatelské jméno, informace o veřejném profilu a obsah, který veřejně sdílíte – to vše v závislosti na vašem nastavení soukromí.
 
Typ, rozsah a účely zpracování vašich osobních údajů na sociálních sítích jsou určovány primárně provozovateli sociálních sítí. Více informací ohledně zpracování údajů příslušným poskytovatelem a ohledně vašich práv v tomto směru a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí jednotlivých poskytovatelů:
 

 
9.2 Analytické služby týkající se používání webu (Page Insights)
Provozujeme facebookovou stránku pro fanoušky. V této souvislosti nám Facebook poskytuje statistiky stránek. Při každé interakci se stránkou pro fanoušky zaznamenává Facebook chování uživatele prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií. Jedná se o anonymizované statistiky, které nám poskytují informace o tom, jak uživatelé interagují s našimi příspěvky nebo jiným obsahem. Přiřazení k vaší osobě není možné. Nemáme přístup k osobním údajům, pomocí nichž Facebook vytváří statistiky stránek („statistická data stránek“). Výběr a zpracování statistických dat stránek provádí výlučně Facebook.
 
Služba Page Insights nám dává nahlédnout do způsobu, jakým používáte naše stránky pro fanoušky, co vás na těchto stránkách zajímá a jaká témata a jaký obsah jsou oblíbené. To nám umožňuje optimalizaci našich aktivit na stránkách pro fanoušky, jako je např. lepší reakce na zájmy a návyky spojené s užíváním při plánování a výběru našeho obsahu.
 
Za zpracování vašich údajů v souvislosti se službou Page Insights neseme společnou odpovědnost my a Facebook. Za tímto účelem jsme se společností Facebook uzavřeli dohodu stanovující, která společnost nese odpovědnost za splnění kterých závazků v oblasti ochrany údajů podle nařízení GDPR s ohledem na zpracování dat v rámci služby Page Insights.
 
Tuto dohodu se společností Facebook si můžete projít zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Shrnutí hlavních souhlasů uvedených v této dohodě (včetně seznamu dat v rámci služby Page Insights) najdete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
9.3 Právní základ
Pokud vás provozovatel příslušné sociální sítě požádá o váš souhlas, je právním základem pro zpracování článek 6 (1) a) nařízení GDPR. V ostatních případech je právním základem článek 6 (1), písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizovaná prezentace našich nabídek a efektivní komunikace s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami.
Právo na odebrání souhlasu
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu odebrat svůj souhlas s účinností do budoucna.
Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem vašich údajů v souvislosti s používáním našich sociálních médií, máte možnost vznést proti zpracování údajů námitku na následujících odkazech v závislosti na poskytovateli sociální sítě: 
Odebráním souhlasu můžete omezit funkce našich webových stránek nebo příslušných sociálních sítí.
 
Právo vznést námitky
Máte právo kdykoli a bez uvedení důvodu vznést námitky proti zpracování vašich údajů s účinností do budoucna. Můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net.
Ukončíme veškeré zpracování vašich osobních údajů, ledaže můžeme buď prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování probíhá za účelem prosazování, výkonu nebo ochrany právních nároků. Pokud jde o zpracování vašich dat v rámci služby Page Insights ve spolupráci se společností Facebook, dohodli jsme se, že primární odpovědnost za poskytování informací o zpracování vašich dat v rámci služby Page Insights a za umožnění výkonu vašich práv na ochranu údajů podle nařízení GDPR (např. právo vznést námitky) ponese společnost Facebook. Více informací o vašich právech na ochranu údajů v souvislosti se službou Page Insights a o tom, jak můžete tato práva u společnosti Facebook přímo uplatňovat, najdete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
Zároveň můžete uplatnit svá práva v souvislosti s aktivitami souvisejícími se zpracováním, která vyplývají z naší společné odpovědnosti se společností Facebook, a to např. zasláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net. V takovém případě vaši žádost neprodleně předáme společnosti Facebook.

9.4 Účel zpracování
Naše online prezence nám umožňuje dosahovat efektivní komunikace s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami a zároveň optimalizovat prezentaci našich nabídek.
 Nejste povinni poskytnout své osobní údaje, ani ze zákona, ani smluvně. Pokud se však rozhodnete neposkytnout nám své osobní údaje, může dojít k narušení funkčnosti našich webových stránek.

 

10. Pluginy sociálních médií

Naše weby používají pluginy sociálních médií, které jsou poskytovány poskytovateli třetích stran sociálních sítí. Tyto pluginy mohou mít podobu interaktivních prvků nebo obsahu (grafika, videa nebo textové příspěvky). Používáme pluginy sociálních médií následujících poskytovatelů třetích stran:

10.1 YouTube
YouTube je služba poskytovatele YouTube LLC („YouTube“), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube LLC je dceřinou společností firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko a firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. U videí Youtube vložených na našem webu jsou aktivní rozšířená nastavení ochrany údajů. To znamená, že při přehrávání videí YouTube na našich webových stránkách zpracovává vaše osobní údaje pouze společnost YouTube. Na adrese https://policies.google.com/privacy najdete více informací o zpracování dat službou YouTube a o vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu.

11. Práva subjektu údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste subjektem údajů podle čl. 4, odst. 1 nařízení GDPR a máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace (čl. 15 GDPR)
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • Právo na odstranění (čl. 17 GDPR)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • Právo na konzultaci (čl. 19 GDPR)
 • Právo na přenosnost dat (čl. 20 GDPR)
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu (čl. 77 GDPR)
 • Právo na odebrání souhlasu v souladu se zákony na ochranu osobních údajů (čl. 7 (3) nařízení GDPR)
  Máte právo kdykoli odebrat souhlas, např. odesláním e-mailu na adresu de-data-protection@igus.net. Právo na odebrání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které provádíme na základě tohoto souhlasu až do jeho odebrání.
Právo vznést námitky
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 (1) e) nebo f), a to kdykoli a s účinností do budoucna. To platí také pro veškeré vytváření profilů na základě těchto ustanovení.
Ukončíme veškeré zpracování vašich osobních údajů, ledaže můžeme buď prokázat závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo ledaže zpracování probíhá za účelem prosazování, výkonu nebo ochrany právních nároků.

 
Pokud se rozhodnete některé z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás na adrese de-data-protection@igus.net.
 
Rádi bychom vás informovali o tom, že v některých případech od vás můžeme vyžadovat další informace pro účely potvrzení vaší identity. To je nezbytné např. proto, aby bylo zajištěno, že vaše údaje omylem nepředáme neoprávněným stranám.
Na našich webových stránkách neprobíhá žádné automatické rozhodování.

12. Zabezpečení

Vaše osobní údaje chráníme pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření proti neúmyslné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněnými osobami. Naše bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme s ohledem na současný stav techniky.

13. Zodpovědnost za externí obsah

Naše weby obsahují odkazy na weby externích stran. Na tyto strany nemáme vliv a nemůžeme ovlivnit, zda splňují platná nařízení o ochraně údajů. Pokud se domníváte, že externí weby, na které je odkazováno, porušují platné zákony nebo obsahují jinak nevhodný obsah, dejte nám vědět. Vaše oznámení prověříme a externí odkaz v případě potřeby odebereme. Neneseme odpovědnost za obsah a dostupnost externích webů, na které je odkazováno.

14. Platnost těchto zásad ochrany soukromí

Vzhledem k tomu, že naše weby neustále zdokonalujeme, může být nutné zásady ochrany soukromí upravit. Vyhrazujeme si právo v těchto zásadách ochrany soukromí kdykoli provést změny s platností do budoucnosti. Platná verze je ta, která je dostupná v době vaší návštěvy.Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH