Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

Covid-19: Preventivní opatření v ředitelství v Kolíně nad Rýnem

Až na pár výjimek se všechny produkty motion plastics společnosti igus vyrábějí v hlavním závodě v Kolíně nad Rýnem. Výroba momentálně dosahuje plné kapacity a v dodavatelském řetězci dosud nedošlo prakticky k žádným výpadkům, jelikož se již řadu let bez výjimek držíme strategie dvou dodavatelů.
 
Ještě důležitější je, že jsme ve výrobním závodě v Kolíně nad Rýnem od února 2020 zavedli více než 250 preventivních opatření. Jedná se jak o opatření předepsaná úřady, tak o opatření přesahující rámec těchto předpisů. Ve spolupráci s kolínským institutem například nabízíme bezplatné rychlé testy pro návštěvníky a zavedli jsme možnost drive-in pro samoodběratele.
 
Rozsáhlá omezení platná od 5. ledna nemají žádný vliv na dodávky společnosti igus.


Bezkontaktní odběr v Kolíně nad Rýnem

Drive-in pro bezkontaktní odběr

Nová služba "motion plastics s sebou" 
 
Objednejte si u společnosti igus produkty a ihned si je sami vyzvedněte: Naši zákazníci mohou od teď využít této nové možnosti doručení, která jim umožní získat požadované plastové součásti rychleji než kdy dřív.
 
Pobočka společnosti igus v městské části Kolína nad Rýnem Porz-Lind nabízí novou možnost odběru: Samoodběratelé mohou zastavit na označeném místě před hlavní budovou poté, co e-mailem obdrží potvrzení o možnosti odběru zboží. Tam se prostřednictvím intercomu ohlásí a zaměstnanec společnosti igus naloží objednané produkty motion plastics přímo do kufru auta. Služba je zcela bezkontaktní a v souladu s nařízeními ohledně sociálního distancování a hygienickými předpisy.  


Rychlý test na koronavirus

Negativní výsledek testu na koronavirus je povinný pro všechny návštěvníky


Ať už se jedná o zákazníky, uchazeče o zaměstnání, dodavatele nebo techniky, kteří přicházejí provést potřebnou práci nebo nainstalovat nové zařízení, všichni noví návštěvníci, kteří vstoupí do našich výrobních hal, musí od 2. listopadu předložit test na koronavirus s negativním výsledkem. Ve spolupráci s institutem z centra Kolína nad Rýnem nabízíme rychlé testy, které eliminují dlouhé čekací doby. Výsledek je k dispozici během pouhých 10 minut.  


Opatření na listopad 2020

Další opatření od listopadu 2020

Vzhledem k rostoucím počtům nakažených znovu zpřísňujeme již tak rozsáhlá opatření:

  • Na pozemku společnosti jsme otevřeli další kantýny, abychom snížili hustotu lidí v době výdeje jídla.  
  • Ještě více jsme oddělili sedadla pomocí plexiskel.
  • Úsek příjmu zboží byl přesunut do venkovních prostor, aby dodavatelé již nemuseli vstupovat do budovy.
  • Pohovory s uchazeči o zaměstnání a dny otevřených dveří se nyní konají pouze virtuálně. Osobní setkání jsou možná pouze na základě předložení testu na koronavirus s negativním výsledkem.


Testy na Covid-19 pro lidi vracející se z dovolené

Bezplatné testy na Covid-19 pro všechny zaměstnance igus, kteří se vrátí z dovolené

Od 13. července nabízíme všem zaměstnancům, kteří se vrátí z dovolené a začnou opět fyzicky docházet do práce, možnost nechat se zdarma otestovat na koronavirus.
 
Test probíhá ve spolupráci s renomovanou laboratoří Quade v Kolíně nad Rýnem. Testy se provádějí jednou týdně v prostorách společnosti igus a po celý týden v laboratoři v centru Kolína.


Servis u zákazníků s přísnými hygienickými nařízeními

Hygienické požadavky na náš servis u zákazníků


Od 11. 5. 2020 je opět možné poskytovat za striktních hygienických podmínek servis u zákazníků.
 
Návštěvy u zákazníků probíhají pouze na základě písemného pozvání.
 
Po celou dobu zachovávají prodejci minimální požadovanou vzdálenost, musí si před schůzkou důkladně umýt a dezinfikovat ruce a jsou povinni nosit ochranu úst.
 
Všichni obchodní zástupci byli vybaveni dezinfekcí a rouškami.


Obličejové štíty z Kolína nad Rýnem

Dar: 100 000 pásků přes hlavu pro obličejové štíty

Díky metodě injekčního vstřikování lze rychle vyrábět velká množství, a tím pádem urychleně pomoci lékařům a zdravotním sestrám

Metodou injekčního vstřikování vyrábíme z recyklovaného materiálu iglidur A200 součásti pro takzvané "obličejové štíty".
 
Dr. Thilo Schultes, vedoucí našeho obchodu s nástroji, říká: "Vhodný nástroj nám v našem závodě v Kolíně nad Rýnem umožňuje vyrobit a doručit přes 10 000 obličejových štítů týdně. To nám umožňuje rychle vyrábět pásky přes hlavu ve velkém množství a při výrazně nižších nákladech."
 
Na vlastní náklady jsme vyvinuli vhodný nástroj. Prvních 100 000 pásků přes hlavu je k dispozici zdarma, poté budou k dispozici na náklady výrobce. Pokud dosáhneme čistého výnosu, darujeme jej.
 

 


Dezinfekce rukou

Dezinfekce rukou


Dávkovače dezinfekce na ruce jsou nainstalovány u všech vchodů, na všech toaletách, v kantýně a na mnoha dalších místech v prostorách společnosti.
 
Kromě toho došlo k výraznému zkrácení intervalů čištění všech rizikových povrchů, jako jsou kliky dveří a oken, zábradlí, stoly, toalety atd.
 
U hlavního vchodu jsou k dostání malé lahvičky s dezinfekcí na ruce.
 


Měření teploty a roušky u vchodu

Měření teploty a roušky


U vchodů je všem zaměstnancům každý den měřena teplota. Aby se v maximální možné míře předešlo šíření virů, rozdáváme roušky, jejichž nošení je povinné. Z tohoto důvodu jsou zaměstnancům ve výrobě a v kantýně vypláceny příplatky za obtížnost.
 
Kromě toho zůstávají tam, kde to je možné, všechny dveře v budově otevřené, aby se předešlo kontaktu s klikami.
 
Elektronické píchací hodiny byly rovněž upraveny na bezkontaktní použití.
 
Abychom zabránili shlukování lidí u vchodu do budovy společnosti, nepřijímáme až do odvolání žádné zákazníky, žadatele o práci ani jiné cizí osoby.


Informace pro zaměstnance

Informace pro zaměstnance


Po celém pracovišti jsou rozmístěny plakáty s hygienickými pravidly. Tato pravidla se týkají pravidelného mytí a dezinfekce rukou, kýchání a kašlání, nepodávání si rukou, ale také zdravého stravování, fyzické aktivity na čerstvém vzduchu, teplého oblečení atd.
 
Nechybí ani informace o tom, jak poznat příznaky Covid-19 a jak v takovém případě postupovat.
Tyto informace byly také rozeslány e-mailem a na zaměstnaneckém portálu je jim věnován samostatný příspěvek.
 
Dále byly všechny dveře, které není povoleno otvírat, označeny cedulkami s návodem, jak je snadno otevřít loktem.
 


Pravidla týkající se rozestupů

Pravidla týkající se rozestupů


Abychom zaměstnancům názorně připomněli pravidlo 2metrových rozestupů, byly ve všech prostorech, kde se může najednou pohybovat větší množství lidí, na zem umístěny příslušné značky.
 
Mezi tyto prostory patří například kantýny, cesty do šaten, recepce nebo prostor před píchacími hodinami


Pohled na výrobní závod

Hustota zaměstnanců ve výrobě


 
Abychom v maximální možné míře předešli přenosu virů, výrazně jsme snížili hustotu zaměstnanců. Ve výrobě jsme přešli na 3směnný systém tak, aby byla hustota personálu konstantní.
 
Dále dbáme na to, aby práce byla prováděna s co největšími rozestupy, které činí minimálně 2 metry.
  
Naprosto nezbytné schůzky se konají v minimálním počtu lidí a v souladu s předepsanými vzdálenostmi nebo, pokud možno, digitálně.


Zaměstnanci společnosti igus v režimu home office

Hustota zaměstnanců v oblasti prodeje a administrativy


Všichni zaměstnanci, kteří nemusí být fyzicky přítomni na pracovišti, pracují od 13. 3. 2020 v režimu home office. Nemnozí zaměstnanci, kteří docházejí fyzicky na pracoviště, tak mohou udržovat větší rozestupy.
 
Všichni zaměstnanci v režimu home office mají kompletní vzdálený přístup a přesměrované telefony kvůli úplné dostupnosti.
 
S pomocí nástrojů jako například Microsoft Teams mohou zákazníci i nadále v plném rozsahu využívat našeho poradenství během virtuálních návštěv. ​
 
Interní schůzky probíhají rovněž výhradně digitálně.


Kantýny

Kantýny


I v současné situaci chceme našim zaměstnancům poskytnout co nejlepší stravování. Abychom mohli zajistit maximální bezpečnost, postavili jsme během jednoho týdne 5 nových kantýn navíc.
 
Zrušili jsme samoobslužné přepážky a nápojové stanice. Překrývající se směny kantýnského personálu byly dočasně zrušeny.
 
Kromě toho jsme zcela eliminovali hotovost a nyní nabízíme všechna jídla zdarma, a to navíc ke snídaním a obědům, které byly zdarma již předtím.


Průčelí výrobního závodu igus

Co ještě děláme pro zaměstnance společnosti igus?


Zaměstnanci, kteří kvůli současné situaci museli zrušit již rezervovanou dovolenou, si mohou dovolenou převést až do konce roku 2021.
 
Pracovní doba byla upravena tak, aby byla co nejvíce flexibilní a umožňovala starat se o děti.


Jaká je situace ve společnosti igus?


Výkonný ředitel Frank Blase popsal situaci dne 31. 3. 2020 v tomto videu.